Associacions & gremis

Aliances i pertinences

El bon exercici d’una professió com l’adoberia requereix una constant evolució i una permanent adquisició de nous coneixements.

Per això, Splenda Leather forma part de diferents organitzacions gremials, tant a nivell local i estatal, com internacional. També està integrada en centres d’innovació i d’investigació i col·labora amb equipaments culturals en la difusió de la tradició i el manteniment de la memòria de l’adoberia.

gremis-img-bloc-final-splenda

PROCÉS & COMPROMÍS

UN PROCÉS ÚNIC, EXCLUSIU I RESPONSABLE, FRUIT DE L’EXPERIÈNCIA

ANAR A PROCÉS I COMPROMÍS